Η πηγή της Κυράς | The Dame's fountain | AfterDark project | trailer

Η πηγή της Κυράς | The Dame's fountain | AfterDark project | trailer

215 Views
Published
Οι λαογραφικοί μύθοι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής παράδοσης.Η πηγή της Κυράς αποτελεί ένα μέρος που αγκαλιάζει τους λαογραφικούς μύθους αλλά και τις περίεργες ιστορίες που βρίθουν από παραφυσικά φαινόμενα αλλά ταυτόχρονα συνδέεται και με κάτι ιερό και αρχαίο .

The folklore legends It is a huge chapter of the Greek tradition.The Dame's fountain It is a place that is embrace this folklore legends and the strange stories which are full of paranormal phenomena but also linked to something holy and ancient .
Category
PARANORMAL VIDEOS FROM GREECE
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment