Στα Λυκοβούνια (Τουρκοβούνια) | At the Wolfhills | AfterDark Project |Trailer

Στα Λυκοβούνια (Τουρκοβούνια) | At the Wolfhills | AfterDark Project |Trailer

91 Views
Published
Στους λόφους των Λυκοβουνίων (Τουρκοβούνια) έχουν λάβει μέρος πολλά γεγονότα, από την αρχαιότητα έως το σήμερα ο άνθρωπος έχει δώσει το στίγμα του σε αυτούς τους λόφους με κάθε τρόπο. Έχουν διαδραματιστεί γνωστές αλλά και άγνωστες ιστορίες. Θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε αυτές τις ιστορίες πέρα από μαρτυρίες και βιώματα για παραφυσικά φαινόμενα προσπαθώντας να θέσουμε κάποιες από τις θεωρίες του παραφυσικού σε δοκιμασία.

At the Wolfhills have taken part many events, from antiquity to today man has marked his position in those hills in every way. At these hills have taken part known and unknown stories. We will try to look for these stories beyond testimonies and experiences of paranormal phenomena, trying to put some of the theories of the paranormal to the test with just looking at the history of the Wolfhills.
Category
PARANORMAL VIDEOS FROM OTHER COUNTRIES
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment