සොල්දර වලව්ව | Holman katha | 3N Ghost | Sinhala holman katha | Sinhala ghost story Episode 182

සොල්දර වලව්ව | Holman katha | 3N Ghost | Sinhala holman katha | Sinhala ghost story Episode 182

2 Views
Published
දැනටත් ගමේ ජීවිත කිහිපයක් ඒ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයන්ට ගොදුරු වී හමාරය.සොල්දර වළව්ව පිහිටියේ අක්කර සියයක පමන විශාල වනාන්තරයක කෙලවර කදුගැටයක් පාමුලය.
කතාවෙ ඉතුරු ටික වීඩියෝ එකෙන්.....,
කතු අයිතිය Rasika Sisiwana
උපුටා ගත්තේ අද්භූත හොල්මන් කථා සහ සත්‍ය හොල්මන් කථා
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment