Sve Što Niste Znali o Drakuli, Vladu Cepešu, Princu Tame

Sve Što Niste Znali o Drakuli, Vladu Cepešu, Princu Tame

4 Views
Published
Draculesti je bila plemićka porodica i dinastija koja je naizmenično vladala Kneževinom Vlaškom od početka 15. veka do kraja 16. veka. Potekla je iz porodice Basarab te je stalno bila u sukobu sa suparničkom dinastijom Danesti koja je takođe potekla od Basaraba i pretendirala na presto. Draculesti su imali podršku vlaških boljara, iako su smatrani "nezakonitom" granom Basaraba, za razliku od Danestija koji su imali podršku oltenijskih boljara i bili smatrani "zakonitom" granom. Članovi dinastije Draculesti su vladali Vlaškom do njenog ujedinjenja sa Transilvanijom i Moldavijom 1600. godine pod Mihajom II Hrabrim. Utemeljitelj dinastije bio je Vlad II Drakul, sin jednog od najvažnijih vladara dinastije Basarab, Mirče Starijeg, a najpoznatiji član dinastije Draculesti bio je Drakulov sin Vlad III Drakula. Ime Draculesti nastalo je kada je Vlad II ušao u Viteški red Zmaja i bio nazvan Drakul - Zmaj.
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment